Scheiden, hoe nu verder

Graag wil ik U de eerste informatie geven die nodig is om een goede start te maken bij een (echt)scheidingsproces.

Een scheiding of relatiebreuk is vaak erg emotioneel en ontaard zonder goede begeleiding vaak in vele onenigheden die naar mate de tijd vordert steeds moeilijker worden. Als Scheidingsspecialist willen wij dit bij onze relaties voorkomen. Dit doen wij door het werk van een advocaat − mediator en financieel adviseur als scheidingsspecialist te combineren. Door deze werkwijze brengen wij het speelveld waarbinnen de relaties zich veilig kunnen bewegen binnen het scheidingsproces inzichtelijk. Dit betekent dat dan snel een ieder duidelijk wordt wat de eigen en andermans wensen en behoeften zijn en wat de consequenties zijn van de keuzes die men maakt.

De mediation in dit proces wordt gebruikt om de communicatie naar elkaar toe te verbeteren, men leert elkaar beter begrijpen. Hierdoor ziet men eerder de kansen en de mogelijkheden om tot goede oplossingen te komen die door beiden worden gedragen.

De juridische zaken in dit proces gebruiken wij om elkaars rechten en plichten inzichtelijk te maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de partner- en kinderalimentatie.

De financiele zaken in dit proces zijn van groot belang. Vaak veroorzaken de financiele belangen de grootste problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eigen woning, de hypotheek, leningen, levensverzekeringen, spaarrekeningen en het pensioen In het scheidingsproces maken wij een uitgebreide inventarisatie van alle financiele zaken die er spelen.

Graag nodig ik U uit voor een eerste kennismaking, dit informatie gesprek is uiteraard kosteloos.

E-mail: info@scheidingspraktijklimburg.nl

www.scheidingspratijklimburg.nl
“Als Scheidingsspecialist − Mediator en Financieel Adviseur beschikken ik over ruime ervaring om (echt)scheidingen voor beide partijen van A tot Z te kunnen begeleiden en succesvol af te ronden.


Centraal in dit proces staat :
Samen naar een nieuwe toekomst.

Beperken van schade, dat is mijn speerpunt bij (echt)scheiden, zowel emotioneel alsook financieel. Kijken naar de mogelijkheden in de toekomst en onmogelijkheden uit het verleden verwerken, daar gaat het om bij scheiden. Door mijn werkervaring als financieel adviseur en mediator wordt dit bereikt tijdens de gesprekken. Samen met beide partijen zoeken naar de toekomstmogelijkheden, stap voor stap berg op, ondanks de heftige emotionele periode toch het besef bij cliënten creëren dat ze elkaar nodig hebben om dit alles te bereiken. Daar sta ik voor.”

Patrick Evers,
Scheidingsspecialist,
mediator,
erkend hypotheekadviseur,
financieel adviseur.

Scheiden en Kinderen

Jaarlijks worden ongeveer 70.000 kinderen betrokken bij een echtscheiding.

Ouders zijn verplicht om een ouderschapsplan voor minder jarige kinderen op te stellen. In dit ouderschapsplan moeten verplichte zaken vermeld worden zoals de communicatie naar de kinderen, de verdeling van de zorg om de kinderen qua tijd en financiën.

Het opstellen van een dergelijk plan is vaak geen eenvoudige zaak daar buiten de hierboven vermelde gegevens ook veel andere zaken moeten worden vastgelegd zoals kosten buiten de kinderalimentatie, opvoedingszaken, hoe om te gaan met een nieuwe partner etc.

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om een ouderschapsplan op te stellen die door beide ouders wordt gedragen. Juist hier kunnen wij als scheigingsspecialist bij helpen. In speciale gesprekken met de ouders maken wij de ouders bewust dat het kind in het ouderschapsplan centraal staat.

Het kind staat centraal en niet de ouders.

Voor kinderen is een scheiding vaak een zeer emotionele gebeurtenis, zij hebben het gevoel dat ze moeten kiezen. Dit willen kinderen niet zij houden van beide ouders evenveel. Het ouderschapsplan moet dan ook zodanig zijn opgesteld dat het kindbelang voorop staat.

De rol van kinderen in een (echt) scheiding. Zoals hierboven vermeld staat het belang van het kind in het ouderschapsplan voorop. Dit betekent niet dat de kinderen mogen bepalen hoe dit plan moet worden ingevuld, dit moeten de ouders gezamenlijk doen waarbij wel met de wensen van de kinderen rekening kan worden gehouden. Hou ouder de kinderen des te meer ze hun wensen kenbaar kunnen maken.

Kindgesprekken zijn kosteloos. Als scheidingsspecialist bieden wij gratis gesprekken aan met de kinderen zonder de ouders waarin zij hun verhaal kwijt kunnen over de (echt) scheiding. Dit helpt vaak bij de verwerking van deze traumatische ervaring, tevens worden vaak de wensen van de kinderen in een dergelijk gesprek kenbaar gemaakt, dit kan dan eventueel meegenomen worden in het ouderschapsplan. Deze gesprekken zijn kosteloos.

Scheiden en Financien

Scheiden en financiën vormen een onlosmakelijk geheel.

Denk hierbij aan :
∗ Partner en Kinderalimentatie.
∗ De eigen woning.
∗ De hypotheek.
∗ Bezittingen/inboedel.
∗ Levensverzekeringen.
∗ Pensioen.

Zoals eerder omschreven leveren de financiën vaak de grootste moeilijkheden op in een scheidingsproces. Onze Scheidingsspecialisten brengen uw gehele financiële situatie in kaart, hierdoor kunnen de consequenties van uw keuzes,wensen en behoeften goed worden afgewogen. Een dergelijke werkwijze voorkomt onnodige onderlinge problemen tijdens en na het scheidingsproces.